Waar vandaan: Privacy

Privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor SeniorenNet.

Bijgevolg is SeniorenNet conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelwetgeving.

Zo respecteert SeniorenNet nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 13 "Privacy" van onze disclaimer.


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan Bookmark | Share/Bookmark

Rechercher Canal50